Waarom Teach2Code?

Als leraar bent u er vast al van op de hoogte: vanaf 2020 is het vak “Wetenschap & Technologie” verplicht in het primaire onderwijs. De “21 eeuwse vaardigheden” hebben de hoofdrol in dit vak. Het gaat hierbij om vaardigheden die nodig zijn om leerlingen voor te bereiden op onze snel veranderde maatschappij. Met het oog op de toekomst is het dus van essentieel belang dat deze vaardigheden worden meegenomen in het onderwijs. Door het gebruik van Teach2Code ontwikkelen leerlingen de 21e eeuwse vaardigheden. Benieuwd naar ons lesmateriaal en toepassing van 21 eeuwse vaardigheden? Lees hieronder verder.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Teach2Code biedt lesmaterialen voor het gehele primaire onderwijs. Onze kits zijn van groep 1 tot en met 8 inzetbaar. Elke les is door ons in samenhang met de doelen van het SLO gecreëerd. De lessen helpen de leerling de 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen en beoefenen. De 21e eeuwse vaardigheden vallen onder de term “Digitale Geletterdheid”. Op de website van het SLO kunt u hier meer over vinden.

Soepele start

Programmeren lijkt misschien iets moeilijks maar met ons lesmaterialen en onze lerarengidsen is het kinderlijk eenvoudig. Elke Teach2Code kit voldoet aan specifieke eisen. Alles is direct te gebruiken en eenvoudig in gebruik. Daarnaast wordt in elke kit de SLO doelen geïmplementeerd. U kunt gelijk aan de slag.

Complete lesmap

Elk onderdeel van de kit beschikt over een lesmap. Deze bestaat uit een uitgebreide lerarengids (waarin elk aspect eenvoudig en duidelijk wordt uitgelegd), leskaarten en antwoordkaarten. Alles gebundeld in één map. Een duidelijke uitleg en Nederlandse lessen gekoppeld aan de doelen van het SLO. Makkelijker kan niet.

Direct effect

Wanneer de robot aan de hand van een abstract geschreven code gaat bewegen, dan heeft dat iets magisch. Een fysiek object coderen tilt ontdekkend en oplossend leren nog een stapje hoger. Doordat het kind in een fysieke leeromgeving wordt geplaatst wordt hij intensiever betrokken bij de les. Hij leert hierdoor niet alleen makkelijker en sneller, maar ook beter.

Zelfstandig of klassikaal

We begrijpen dat het moeilijk is om dit nieuwe vak in de huidige planning te passen. Daarom hebben wij de lessen zo ontworpen dat deze ook zelfstandig door uw leerlingen te volgen zijn. Zo kunnen ze gemakkelijk tijdens de vrije uren worden gemaakt. Een logsheet helpt vastleggen welke lessen zijn voltooid. Kiest u voor klassikaal? Optionele activiteiten en vragen maken de les lekker interactief.

21e Eeuwse Vaardigheden

Met Teach2Code werken uw leerlingen aan hun 21st “Century Skills”. Daarnaast leren ze problemen oplossen met de computer en de denkwijze achter onze technologie. Dit noemen we “Computational Thinking”. Hieronder vindt u de 21e eeuwse vaardigheden zoals deze zijn opgesteld door het SLO. U ziet de competenties die de leerling ontwikkelt met behulp van Teach2Code.

Bronnen:
http://wetenschapentechnologie.slo.nl/componenten-van-w-en-t
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/actueel

Slide Probleem oplossen De basis van elke les. Door problemen te herkennen en analyseren zullen de leerlingen oplossingsstrategieën genereren en analyseren. In een les zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk. Het mooie hiervan is dat elke leerling op zijn eigen denkwijze en manier tot een juist antwoord komt. Computional thinking Bij elke Teach2Code les leert de leerling de basis van het programmeren en problemen oplossen door het gebruik van digitale middelen. De leerling leert problemen te (her)formuleren zodat ze op te lossen zijn met een computertechnologie ICT basisvaardigheden
Met onze lessen leren uw leerlingen al vanaf groep 1 de basis van programmeren en computertechnologie. Naarmate zij ouder worden leren ze verder omgaan met computers, tablets en verdere technologieën. Apps, websites en de codes hierachter worden gebruikt en behandeld.
Mediawijsheid Verscheidene elementen van mediawijsheid komen bij Teach2Code aan bod. Met name in de bovenbouw lessen bij het gebruik van Ozobot Evo. Evo is te verbinden aan Evo gebruikers over de hele wereld en biedt verscheidene mogelijkheden. De omgang hiermee wordt uitgebreid besproken. Communiceren Veel Teach2Code lessen worden gedaan in groepsverband. Samen problemen formuleren, tot oplossingen komen en feedback geven wordt vrijwel in iedere les beoefend. Daarnaast komen een aantal digitale communicatie mogelijkheden aan bod. Samenwerken In vrijwel elke les werken leerlingen samen tot een oplossing. Hierin is samenwerken cruciaal. Hierbij leren ze hulp vragen, geven en ontvangen maar ook een positieve en open houding tegenover ideeën van de ander. Zelfregulering Een groot aantal lessen is ook zelfstandig te volgen. Hierbij moeten uw leerling het heft in eigen handen nemen en zelfstandig handelen. Naar mate de lessen vorderen zal hij niet meer klakkeloos aanwijzingen of voorschriften kunnen volgen en moet de leerling zelf bedenken hoe hij een les kan voltooien. Kritisch denken Leerlingen leren kritisch kijken naar de gemaakte oplossingen, maar ook naar de informatie zoals ze vermeld staan in de lessen. Zo leren ze bijvoorbeeld fouten uit codes halen en verschillende oplossingen met elkaar af te wegen. Creatief denken Doordat er meerder oplossingen mogelijk zijn leert de leerling buiten de gebaande paden te denken. Van fouten wordt geleerd en de leerling neemt hierdoor een ondernemende en onderzoekende houding aan.

Gratis lesmateriaal

Al onze lessen zijn gratis te downloaden.

Alle Ozobot lessen bevat de volgende opbouw:

Een leerlingen kaart

Deze versie is voor uw leerlingen. Hiermee kunnen ze zelfstandig en in een vrij kwartiertje (halfuurtje of uurtje) de lessen volgen. De leerling kaart geeft een aantal stappen en bevat alle benodigde uitleg. U hoeft de lessen niet klassikaal geven, maar deze optie is zeker mogelijk.

Een leerkrachten kaart

Hierop vindt u de betreffende SLO doelen waaraan wordt gewerkt bij het maken van de les. Vaak vindt u ook een aantal handvaten om een stukje klassikale uitleg te geven bij de betreffende les. Op deze kaart vindt u natuurlijk ook de antwoorden.

Een werkkaart

Deze kaart is om op te werken. De kaart kunt u telkens opnieuw printen of kopiëren. Niet alle lessen bevatten een werkkaart. Let op dat u met het printen of kopiëren van de werkkaart ervoor zorgt dat de lijnen op de kaart goed zwart zijn. Dit is belangrijk voor Ozobot met het lezen van de codes.